In deze folder geven wij U een overzicht van de belangrijkste gegevens van vier door ons meest verkochte stalen S spant zeezeiljachten.

HOOFDAFMETINGEN

maten per type schip in meters
 Kustvaarder 1 Scilly Breedwijd 31' Kustvaarder IV
Lengte over alles 8.35 8.85 9.50 10.70
Lengte waterlijn 6.70 7.15 7.50 8.50
Breedte 2.55 2.80 3.10 3.16
Diepgang 1.30 1.25 1.40 1.50
Waterverplaatsing 4.5 ton 5.2 ton 7 ton 8.5 ton
Loodballast 1.4 ton 1.7 ton 2.5 ton 3 ton
Masthoogte boven water 11.30 12.30 13.50 14.20
Stahoogte 1.80 1.85 1.95 2.00
* Watertankinhoud 110 1iter 110 1iter 165 1iter 200 1iter
* Brandstoftankinhoud 50 1iter 65 1iter 75 1iter 100 1iter
Aantal slaapplaatsen 4-5 4-6 5-6 5-6
Opp. grootzeil 16.8 m2 16.75 m2 21.5 m2 27.m2
Opp. genua 24.0 m2 29.50 m2 35.0 m2 40.0 m2
Opp. fok I 17.6 m2 20.50 m2 23.75 m2 31.4 m2
Opp. fok II   14.75 m2 16.75 m2 17.1 m2
Opp. stormfok 5.8 m2 7.50 m2 7.75 m2 6.0 m2
Opp. spinnaker circa 50 m2 circa 75 m2 circa 80 m2 circa 85 m2
Motor merk naar
keuze aanbevolen Pk's:
10-20 10-20 20-30 20-40

* Voor langere zeereizen kunnen speciale grotere tanks worden ingebouwd.

SCHEEPSVORM EN KONSTRUKTIE

Alle schepen hebben een doorlopende lange kiel. Achteraan deze kiel is een dubbelplaats roer geplaatst met doorlopende roerkoning tot onderkant kleI, welke driemaal gelagerd is; onderzijde roerkoning in taats onderaan de kiel.
Het schroefraam valt geheel in de kiel. De voorzijde van de kiel is stroomlunvormig en de aansnijding met de romp verloopt zowel in langs- als in dwarsdoorsnede geheel vloeiend. Dit bevordert het hoog aan de wind zeilen.
De vorm van het voorschip is diep V-vormig. Ter plaatse van de kiel is de dwarsdoorsnede een zogenaamde "diepe S" spantvorm, hetgeen betekent, dat de aansnijding van kiel met romp met een vloeiende ronde lijn verloopt.
Rond het schip wordt standaard een massief stalen berghout aangebracht.
Het potdeksel is 6f een ovale pijp 6f een roestvrijstalen platijzer, waarop later een teakhouten potdeksel kan worden aangebracht. In de kiel een brandstoftank onder de motor, als vaste tank uitgevoerd.
De watertank is een losse roestvrijstalen tank, die eveneens in de kiel geplaatst is.
Een zware motorfundatie, aangepast aan de door U gekozen motor, wordt ingebouwd.
Ter plaatse van de mast een maststut van dek tot kiel van zware vierkante pijp. Indien gewenst een mastkoker van roestvrijstaal.

Alle puttingen van roestvrijstaal. De voorstevenputting naar wens enkel of dubbel.
Bronzen afsluiters ter plaatse van toilet en kombuis; naar wens schuif- of kogelafsluiters.
De afsluiters worden op een pijp geschroefd, die in de huid wordt gelast.
In de kuip een gasdichte berging voor gasflessen met afvoer naar buiten.
Afmetingen naar wens voor twee kleine flessen of voor een grote fles.
Alle schepen kunnen zowel met negatieve als positieve spiegel geleverd worden.MATERIALEN

afmetingen per type schip in mm's.
Scheepsdelen: Kustvaarder 1 Scilly Breewijd 31' Kustvaarder IV
kielzool 10 10 10 10
zijkant kliel 5 5 5 5
huid, dek*,
vrangen spiegel
4 4 4 4
opbouw en zeiflozende kuip 3 3 3 3
spanten 40x6 40x20x4 40x25x5 40x25x5
spantafstand 400 400 400 400
stevens 60x10 60x10 60x10 60x10
dekbalken 40x6 50x6 50x6 50x6
puttingen r.v.s. 40x6 40x10 40x10 40x10
* Bij een teakhouten dek wordt het stalen dek 3 mm.

Als materiaalsoort wordt voor alle schepen OXY-Hoogovenstaal gebruikt. Het wordt vooraf gestaalgrit, d.w.z. de walshuid wordt erafgehaald, waarna de plaat behandeld wordt met speciale lasmenie "Nuplate A". Hierop kan later zowel een 1- als 2-komponentenverfsysteem worden aangebracht.

BOUWMETHODE

Begonnen wordt met het buigen van de spanten en de dekbalken, waarna zogenaamde dichte spantenramen worden samengesteld. Deze worden opgesteld en voorzien van een speciale, tijdelijke horizontale bouwvloer en verschillende hulpkonstrukties; dit om ervoor te zorgen, dat de romp straks ook werkelijk de vorm volgens de lijnentekening krijgt.
De huidplaten, die hierna tegen de spanten worden aangebouwd, worden ter plaatse aan boord pasgemaakt, zodat minimale vooropeningen ontstaan.
De huid wordt geheel tweezijdig gelast. De buitenlasnaden worden voor het aflassen V-vormig uitgeslepen. Alle overige buitenlasnaden worden zonder uitzondering doorlopend gelast en na het lassen gladgeslepen; dit om latere roestvorming te voorkomen.
Door het lassen gaat het schip "trekken", d.w.z. er ontstaan hobbels en kuilen. Deze worden achteraf weggewerkt door het gehele schip te "strekken", zodat slechts weinig plamuur nodig is om een mooi glad schip te verkrijgen.

Wanneer wij de schepen als casco's afleveren, worden ze voor aflevering schoongemaakt, ontvet en buitenom geheel in de lasmenie gezet. Indien U dit wenst, kan het ook een andere verfsoort zijn.
Onze werkplaats is voldoende verwarmd, zodat ook 's-winters eventueel 2-komponentenverven bij de voorgeschreven temperaturen kunnen worden aangebracht.
Zeer belangrijk is, dat vooral de eerste verflagen op een stalen schip volgens voorschrift worden aangebracht. Dit bespaart U later veel narigheid en . . . . onderhoud. De ervaring heeft ons geleerd, dat een goed gebouwd en geschilderd stalen schip tegenwoordig bijna even weinig onderhoud behoeft als een polyester schip.

INDELING

Ieder opdrachtgever is vrij om zijn of haar eigen indeling te ontwerpen.
Veelal wordt de indeling aangepast aan de gezinssamenstelling, het vaargebied, de vaartijd of andere speciale wensen.
Al deze indelingen hebben wij vanzelfsprekend niet op tekening staan; wel een aantal standaardindelingen. Hiervan bestaan ver uitgewerkte bouwtekeningen, die op de werf ter inzage en bespreking liggen.
Meerprijzen ontstaan, wanneer U de indeling zodanig wijzigt, dat wijziging aan opbouw en/of kuip noodzakelijk wordt. Veel aandacht is besteed aan de toegankelijkheid van de motor, zodat onder alle omstandigheden alle belangrijke delen kunnen worden bereikt.

VAAREIGENSCHAPPEN

Hierover zou U eigenlijk beter met reeds lange tijd varende eigenaren kunnen praten.
De schepen varen alle vier zeer rustig in ruw water: ze "hakken" of "stampen" niet, varen hoog aan de wind en hebben een zeer goede stabiliteit. Vooral de Breewijd 31' heeft een grote aanvangsstabiliteit, waardoor het leven aan boord - ook met harde wind - aangenaam blijft. De koersstabiliteit is goed (het roer kan bij goede trim best enige tijd losgelaten worden). Op de motor varen geeft geen enkel probleem, de draaicirkel bedraagt een scheepslengte.
Met diverse schepen zijn reeds lange zeereizen gemaakt.

BETIMMERING

Hiervoor kunnen wij U verschillende mogelijkheden bieden. Een zeer luxe teakhouten betimmering met teakhouten dekken en luiken is mogelijk, maar ook een meer eenvoudige uitvoering. Een andere mogelijkheid is, dat wij alleen het buitentimmerwerk voor U verzorgen en dat U zelf de binnebetimmering uitvoert. Wij leveren zeer veel kasko's, die door de eigenaar zelf worden afgetimmerd.
Ons bedrijf heeft geen vaste timmerlieden in dienst, maar werkt samen met enkele zelfstandige, zeer vakbekwame scheepstimmerlieden. Uiteraard kunt U ook zelf het timmerwerk uitbesteden.

VERDERE UITRUSTING

Vrijwel elk type motor kan worden ingebouwd.
De rondhouten zijn van geanodiseerd aluminium (een houten mast en giek zijn ook mogelijk).
De zeilen worden geleverd door gerenommeerde zeilmakers, evenals de roestvrije verstaging.
De schootlieren zijn van het fabrikaat Enkes (of een merk naar eigen keus).
De keuze van de stoffering gaat in overleg met de opdrachtgever.LEVERINGSVOORWAARDEN

Met elke opdrachtgever wordt een schriftelijke overeenkomst gemaakt: een zogenaamd "bouwkontrakt", waarin betalingstermijnen, gekoppeld aan de voortgang van de bouw, worden genoemd. Uw opdracht krijgt een eigen bouwnummer, dat ook in het kontrakt genoemd staat. Verder vermeldt het kontrakt de levertijd met force majeur bepalingen, Uw recht om de voortgang van het werk en de kwaliteit tijdens de bouw te kontroleren en verder alle bepalingen, die in een goed bouwkontrakt behoren te staan.
Wij zijn lid van de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland de Cebosine. Tijdens de bouw is Uw schip door ons verzekerd tot en met de proefvaart. Voor elke opdracht wordt een afzonderlijk bouwbestek gemaakt, waarnaar in het kontrakt wordt verwezen en waarin Uw speciale wensen worden omschreven.

Onze opdrachtgevers komen meestal na lezing van het dokumentatiemateriaal naar de werf om in gezamenlijk overleg hun wensen kenbaar te maken, waarna wij een definitieve prijs kunnen vaststellen (voor richtprijzen zie bijlage).

U krijgt dus niet 'n Scilly of 'n Breewijd, maar Uw eigen schip.

SCHEEPSBOUWBEDRIJF KUiJPER B.V.
SCHOORLDAM
KANAALKADE 35, 1749 CN WARMENHUIZEN (NH)
TELEFOON 02209 - 1332
LEVERING SVOORWAARDEN