Comfortfactor Slingertijd Rolaccelaratie StampaccelaratieNaar aanleiding van een artikel in Zeilen (juni 2001, Nr.6:103-108) over het rekenen aan en het onderling vergelijken van "comfort" voor de bemanning op basis van de ontwerpeigenschappen van een boot presenteer ik op deze pagina de resultaten van onze Breewijd 31 en vergelijk ze met boten in haar lengte klasse.
De ontwerpeigenschappen die de basis vormen voor deze berekeningen zijn:

Een overzicht van alle bewegingen die een boot kan maken en de namen die er bij horen.
De effecten van slingeren en stampen op de capaciteit van de bemanning (Seaworthiness, the forgotten factor - C.A. Marchaj, Zeilen 6/2001). Als de bewegingen ondraaglijk worden zal de bemanning niet goed kunnen presteren. Bovenstaande grafiek toont het verband (de paarse lijnen) tussen de capaciteit van de bemanning en de heersende versnellingen aan boord van een bewegend schip (Y-as). Bij 0,26 G ligt de tolerantie grens. In de onderstaande acceleratie grafieken ziet u de prestaties van verschillende boten, waaronder de Gabber.Comfortfactor.  Terug naar top


Hoe hoger hoe beter.
De comfortfactor volgens Brewer. Een pittig schip scoort rondom de 150 en een bedaarde langkieler kan wel 250 halen.Slingertijd.  Terug naar top


Hoe hoger hoe beter.
De slingertijd, uitgedrukt in seconden, volgens de benaderingsformule uit zeilen. Komt de slingertijd onder de 2 seconden, dan spreken we meestal van een wreed of volgens liefhebbers van een ‘kittig’ schip. Komt de slingertijd boven de 4 seconden dan heeft een schip een trage rol. Wordt dat te erg, dan spreken we van een rank schip.Stampacceleratie.  Terug naar top


Hoe lager hoe beter.
De grafiek toont de acceleraties op het voordek weer bij stampbewegingen van 5°. De grafiek geeft een vergelijking van het comfort van het werken op het voordek, bijvoorbeeld wisselen van zeilen. Hoe hoger de waarden hoe meer last men zal ondervinden van het stampen van de boot in de golven.Rolaccelaratie.  Terug naar top

Hoe lager de waarden van de rolaccelaratie hoe comfortabeler het is voor de bemanning. Het gemak waarmee de daagse dingen aan boord kunnen worden gedaan wordt bepaald door een combinatie van de rolacceleratie en de plaats waar ze gebeuren ten opzichte van het zwaartepunt van de boot. In het ontwerp van een boot is dan ook de positie van zeekooi, navigatie tafel, stuurstand, toilet, kuip en keuken van essentieel belang in de beoordeling van hoe comfortabel de boot ervaren wordt.

Hoe lager hoe beter.
Acceleraties die optreden bij de slingerbeweging van een schip. Deze krachten worden uitgedrukt in G. De grafiek geeft de krachten weer bij een aandewindse koers wanneer de slingerbeweging over één boeg ligt en meestal niet meer dan een graad of tien bedraagt. Om de gevolgen op de menselijke tolerantie te bepalen moeten we in de grafieken van Marchaj kijken.
Hoe lager hoe beter.
Wederom acceleraties bij slingerbewegingen. Nu een voorbeeld van een voordewindse koers waarbij de slingerbeweging zowel over bakboord als stuurboord groot kan zijn.